Museum Lemmer (Fr)

Stichting Oudheidkamer “Lemster Fiifgea” In het museum wordt onder andere aandacht geschonken aan de verveningen in Lemsterland, de Zuiderzeevisserij en de binnenvisserij met de daarmee verbonden bedrijvigheid en het unieke Lemster kerfsnede- aardewerk. Tevens wordt er een grote collectie foto`s van alle dorpen in Lemsterland geëxposeerd en zijn er wisselende…

Lees verder

Skutsjemuseum – Earnewald (Fr)

Op bedrijventerrein ‘De Stripe’ in Earnewâld staat een bijzonder gebouw. Hier is het Skûtsjemuseum gevestigd. Het ontwerp is ontleend aan het ‘skûthûs’, dat vroeger het hart vormde van een Friese scheepswerf. Centraal in dit museum staat het leven van een vroegere generatie zeilschippers, die op skûtsjes voeren. Oude ambachten uit…

Lees verder