Sudergemaal – Nij Beets (Fr)

In het Sudergemaal wordt beleefd op welke wijze het drassige land, dat na de vervening overbleef, door bemaling in cultuur gebracht kon worden. Het Sudergemaal werd in 1924 gebouwd en was één van de eerste elektrische gemalen in Friesland. De pompen geven een goede indruk van de kracht waarmee het…

Lees verder