Biesboch MuseumEiland (NB)

“Over-leven” in de Biesbosch. Inzicht geven in het ontstaan en de (cultuur)geschiedenis van het gebied. Het verleden en heden van het gebied en zijn bewoners zijn zo boeiend, belangwekkend en indrukwekkend dat zij ook in de toekomst onze aandacht en respect verdienen. Die toekomst zelf krijgt haar meest optimale vorm…

Lees verder

Museum ‘t Oude Slot – Veldhoven (NB)

Museum ’t Oude Slot bezit een grote verzameling volkskunst, waaronder een belangwekkende collectie volksprenten uit de zeventiende tot en met begin twintigste eeuw. Daarnaast beschikt het museum over een prachtig gedocumenteerde etnografische verzameling uit de Collectie Maas-Rooijakkers. Onze bestanden, in het bijzonder de prentencollectie, worden steeds meer als inspiratiebron ontdekt…

Lees verder